Skip to content

CLIMAKIT

“Wat is ‘het klimaat’?”, “Wat zijn die klimaatveranderingen?” en “Wat kan ik zelf doen voor het klimaat?” Hoe pak je klimaateducatie aan met kinderen uit het basisonderwijs?

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 3u
  • 60 zitpl.

0 EUR(Vrij van BTW)


Deze studiedag is het resultaat van een Erasmus KA2 project 'CLIMA-KIT', gesubsidieerd met middelen van de EU, en kan daardoor gratis aangeboden worden.

De studiedag gaat door op VIVES campus Kortrijk, van 13u tot 16u30.

Na een lunch schetsen we kort vanuit welk onderzoeksproject deze studiedag tot stand kwam.
Voor het theoretische kader zal Pieter Boussemaere (schrijver van o.a. ‘Tien klimaatacties die werken’) ons toelichten hoe het precies zit met het klimaat en de opwarming ervan. Hij geeft ook concrete voorbeelden van acties die je in de klas kan binnenbrengen.
Na een korte pauze duiken we dan in de aanpak voor in je klas. We zetten eerst enkele didactische richtlijnen op een rijtje. Daarna beluisteren we het verhaal van leerkrachten die al met het materiaal rond klimaateducatie in de klas werkten in de tweede en derde graad lager onderwijs.
Tot slot mag u zelf aan de slag met het materiaal en lichten we toe hoe u tot goeie lessen rond klimaateducatie kan komen.

Meer info over het project is terug te vinden op https://climakit.org/

Leerkrachten, pedagogisch begeleiders, directies, zorgondersteuners, ICT-leerkrachten, … die hun kinderen willen onderleggen in theorie over de wereld enerzijds. Anderzijds ze helpen ontwikkelen tot kritische burgers.
Het materiaal richt zich op 2e en 3e graad lager onderwijs.

  • benoemen hoe klimaatveranderingen zich vandaag de dag manifesteren.
  • verwoorden welke acties je zelf en de kinderen kunnen uitvoeren met het oog op de klimaatveranderingen.
  • didactische richtlijnen formuleren van waaruit goede klimaateducatie opgebouwd wordt.
  • het ontwikkelde digitale materiaal rond klimaateducatie integreren in de eigen lessen.Geen voorkennis vereist

Waarom kiezen voor een opleiding ‘CLIMAKIT’ bij VIVES Continue

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Breed doelpubliek

Deze opleiding is erg toegankelijk. Vergt geen specifieke voorkennis van de materie. Mix van deelnemers met uit diverse disciplines zorgt voor andere en boeiende perspectieven.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be