Skip to content

Diabetes

100 EUR
(Vrij van BTW)

Up-to-date kennis voor de diabeteseducator, referentieverpleegkundige of zorgverlener die werkt met een patiëntenpopulatie met diabetes.


Jaarlijkse studiedag over de evolutie en laatste inzichten van diabetes.

Programma

Verwelkoming
dhr. Wouter Cattoor
Coördinator Postgraduaat Diabeteseducator -  VIVES Continue

Klinische studie - Hybride zorgpad diabetes
"Kunnen we diabeteseducatie efficiënter maken met gebruik van slimme apparaten?"
mevr. Lieselotte Sandra
Expert diabetes - Coördinator permanentieteam TVP - I-mens

Opgroeien met type 1 diabetes: Uitdagingen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid
mevr. Elise Van Laere - mevr. Sara Campens - mevr. Janne Vanderhaegen
Doctoraatsonderzoekers - Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen KU Leuven

Samenwerking AZ Zeno diabeteseducatoren en Dunerose revalidatiecentrum, WZC ...
mevr. Jessica Samaey
Directeur Zorg -  AZ Zeno

Uitdagende projecten voor diabetespatiënten
mevr. Aurélie Lampaert
Coördinator kenniscentrum Preventie - Diabetesliga

Medische update en toekomstperspectieven in diabeteszorg
dr. Y. taes
Arts/specialist  Endocrinologie -  AZ Sint-Jan Brugge

Gezonde voeding , goed voor de gezondheid van de mens en de planeet
mevr. Hilde Loccufier
Diëtist - AZ Zeno 

Take home messages
dhr. Wouter Cattoor
Coördinator Postgraduaat Diabeteseducator -  VIVES Continue

  • Diabeteseducatoren
  • Referentieverpleegkundigen diabetes
  • Verpleegkundigen die zich willen bijscholen in het kader van het behoud van hun bijzondere beroepsbekwaamheid
  • Zorgverleners met een bijzondere interesse voor de zorg voor deze patiëntengroep
  • Houd je kennis over de zorg voor patiënten met diabetes up-to-date.
  • Behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid

Kennis over de zorg voor patiënten met diabetes

Verwelkoming

Wouter Cattoor

Klinische studie – Hybride zorgpad diabetes. “Kunnen we diabeteseducatie efficiënter maken met gebruik van slimme appara

Lieselotte Sandra

Opgroeien met type 1 diabetes: Uitdagingen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid

Janne Vanderhaegen, Elise Van Laere, Sara Campens

Pauze

Samenwerking AZ Zeno diabeteseducatoren en Dunerose revalidatiecentrum, WZC…

Jessica Samaey

Gezonde voeding, goed voor de gezondheid van de mens en de planeet.

Hilde Loccufier

Middagpauze

Uitdagende projecten voor diabetespatiënten

Aurélie Lampaert

Medische update en toekomstperspectieven in diabeteszorg

Youri Taes

Take home messages

Wouter Cattoor

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Diabetes’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Jaarlijks

Dit is een jaarlijks terugkerende studiedag met grote netwerkwaarde.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat volgen heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be