Skip to content

Liesbeth start een eigen praktijk

Krachtig en onderbouwd startte Liesbeth een eigen praktijk op als preconceptie- en fertiliteitscoach. Lees hieronder hoe het volgen van een postgraduaat haar professioneel leven mee richting gaf.

Wie is Liesbeth?

Liesbeth Clyncke is verpleegkundige, geeft les aan verpleegkundigen en heeft vorig academiejaar het postgraduaat Preconceptie- en fertiliteitszorg gevolgd. Ze legt uit wat dit inhoudt en hoe het haar professionele leven een wending gaf.

Ontdek dit postgraduaat

Liesbeth aan het woord

Liesbeth Clyncke volgde het postgraduaat Preconceptie- en fertiliteitszor. Ze legt uit wat deze opleiding inhoudt en hoe het haar professionele leven een wending gaf.

Bekijk de video

LiesbethClyncke3.jpg

Opbouw van het postgraduaat Preconceptie- en fertiliteitszorg

Er zijn vier modules. Eerst komt de levensstijl bij man en vrouw aan bod waarbij topics zoals de relevantie van preventie op verschillende cruciale tijdstippen in het leven gezien wordt of de invloed van omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap op de gezondheid van de pasgeborene.

De tweede module gaat over preconceptiezorg zodat de student advies kan geven aan koppels met een kinderwens met betrekking tot voeding, supplementen, levensstijlaanpassing, zwanger worden, medicatiegebruik, genetische testen en relationele aspecten. De student kan het advies afstemmen op concrete zorgnoden

In de derde module – fertiliteitszorg – gaat het specifiek over fertiliteitsproblemen en -behandelingen met veel aandacht voor psycho-sociale aspecten en ethiek.

De laatste module over praktische zorg bestaat o.a. uit lessen relationele vaardigheden en gesprekstechnieken.

Het traject

Je krijgt voldoende bagage mee om na het postgraduaat met de opgedane kennis en wetenschappelijke informatie mensen beter te informeren, begeleiden en coachen. 

De modules kan je eventueel apart volgen. Liesbeth volgde het postgraduaat echter als volledige opeenvolgende opleiding omdat ze zicht grondig wilde verdiepen . Zij vond het een meerwaarde om de opleidingsonderdelen na elkaar te volgen. Dit nam inderdaad een volledig academiejaar in beslag maar was voor haar absoluut de moeite waard om zo diepgaand in deze materie te duiken.

Liesbeth dacht bij inschrijving dat het eerder voor vroedvrouwen was bedoeld maar dit bleek niet het geval eenmaal bezig. Niet alleen verpleeg- of vroedkundigen kunnen dit postgraduaat volgen, ook huisartsen en gynaecologen, diëtisten, apothekers, kinesisten en zelfs gezondheidspromotoren en beleidsmedewerkers komen in aanmerking.

LiesbethClyncke2.jpg

Impact van de opleiding

Voor Liesbeth was de invloed van het postgraduaat Preconceptie- en fertiliteitszorg een game changer, zowel op privé als professioneel vlak. Ze is gestart met Hunkern, haar eigen praktijk in Preconceptie- en fertiliteitszorg. Door persoonlijke ervaringen én het volgen van het postgraduaat, voelt ze zich nu krachtig en voldoende onderbouwd om dit te durven doen.