Skip to content

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen

Doelgroep: Leraren en docenten, mentoren, directie, middenkader en beleidsondersteuners

Het aantal startende leraren dat vroegtijdig het beroep verlaat is alarmerend. Het nijpende lerarentekort, dat bovendien niet louter Vlaams is, heeft ertoe geleid dat vandaag de dag meer aandacht uitgaat naar het begeleiden van startende leraren.

Sinds 1 september 2019 is aanvangsbegeleiding een recht en plicht en ontvangen schoolbesturen hiervoor bijkomende middelen. Er wordt echter geen invulling gegeven aan de manier waarop aanvangsbegeleiding in scholen moet worden vormgegeven. Dit geeft scholen de mogelijkheid om de middelen op een welbepaalde manier in te zetten, geënt op de eigen schoolcontext en de noden van de eigen startende leraren.

Tegelijkertijd staan scholen zelf voor de uitdaging om kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding uit te denken en te implementeren. We vertrekken in deze sessie vanuit  inzichten uit de internationale literatuur die aangeven dat het potentieel van aanvangsbegeleiding in de kracht van een sterk schoolteam ligt en onderzoeken op welke manier we dit kunnen optimaliseren binnen de eigen werking.

Doelpubliek

  • Leraren en docenten Mentoren
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

Doelstellingen

  • Verwerf inzicht in diverse onderzoeksbevindingen rond aanvangsbegeleiding.
  • Reflecteer over de eigen praktijk van aanvangsbegeleiding in functie van optimalisatie.

Voorkennis

  • Je bent betrokken bij aanvangsbegeleiding op de eigen school.

Docent

  • Charlotte Struyve

Inschrijven via Eekhout Academy.

contacteer ons

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen