Skip to content

Breed evalueren: wat en hoe?

Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs

Tegenwoordig heeft men in het onderwijs de mond vol van breed evalueren. Maar wat houdt dit juist in? Tijdens het begin van de sessie komen we hier samen achter en zullen we al snel merken dat het om méér gaat dan de traditionele toets. We reiken handvaten aan om op een andere manier naar evaluatie te kijken.

Vanuit de bril van breed evalueren buigen we ons over tal van praktijkvoorbeelden. De aangereikte handvaten worden in het vervolg van de sessie toegepast en uitgediept. We maken kennis met een aantal alternatieve evaluatievormen en bespreken een waaier aan mogelijkheden.

Doelpubliek

  • Leraren secundair onderwijs met een kritische blik t.a.v. (hun eigen) klasmanagement
  • Docenten

Doelstellingen

  • Krijg zicht op een moderne visie op evaluatie in de klas. 
  • Evalueer praktijkvoorbeelden kritisch.
  • Integreer de principes van breed evalueren in de eigen praktijk.
  • Leer sociale processen begeleiden.

Voorkennis

  • Je vakkennis en ervaring volstaan.

Docent

  • Mikaël Pieters

Inschrijven via Eekhout Academy

Contacteer ons

Breed evalueren: wat en hoe?