Skip to content

CLIL in het Lager Onderwijs

Doelgroep: Leraren en docenten lager onderwijs, directie, middenkader en beleidsondersteuners

Wiskunde in het Engels of WERO in het Frans? Dat kan! 

In deze navorming laten we jou kennis maken met  CLIL (Content and Language Integrated Learning) en de didactische principes inherent aan CLIL. Concreet staan we stil bij de opbouw van een CLIL-les, instructietaal, scaffolding, de selectie van bronnen en de integratie van (inter)actieve en coöperatieve werkvormen. Hiertoe selecteren we praktijkvoorbeelden uit verschillende leergebieden.

Tijdens deze vorming zetten we ook een Nederlandstalige les om in een CLIL-les. 

Doelpubliek

  • Leraren en docenten gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

  • Maak kennis met de CLIL-didactiek via concrete praktijkvoorbeelden.
  • Zet een Nederlandse les om naar een CLIL-les.

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Docent

  • Hannelore Simpelaere

Inschrijven via Eekhout Academy.

contacteer ons

CLIL in het Lager Onderwijs