Skip to content

Data analyse voor scholen

Doelgroep: Educatieve professionals

Deze vorming geeft handvaten om zelfverzekerd aan de slag te gaan met schooldata. In vier sessies leer je effectief praktijkgericht onderzoek uitvoeren om uitdagingen en vragen binnen de onderwijspraktijk doelgericht aan te pakken.

De vorming begint met een introductie tot de voordelen en mogelijkheden van praktijkonderzoek, waarbij deelnemers leren hoe ze een praktijkprobleem vanuit diverse perspectieven en bronnen in kaart kunnen brengen.

In de tweede sessie wordt de focus bepaald en formuleren we correcte onderzoeksvragen om aan de slag te gaan met het praktijkprobleem. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van het schoolteam.

De derde sessie richt zich op het uitwerken van een haalbaar en kwalitatief onderzoeksplan met geschikte methoden, op maat van de leerkracht en zijn eigen (klas)praktijk.

De vierde sessie focust op data-analyse van de soorten data.

Eventuele uitbreiding van het traject is mogelijk:

Dan gaan we dieper in op het identificeren van beschikbare data, werken met bestaande datatools en het ontwikkelen van aanvullende instrumenten.

We gaan dan ook dieper in op conclusietrekking, delen van onderzoek en het opstellen van een actieplan binnen de eigen praktijk.

De gebruikte methodieken tijdens de vorming zijn interactieve workshops, groepswerk, praktijkgerichte oefeningen, (thuis)opdrachten en nabespreking.

Doelpubliek

  • Educatieve professionals die hun onderwijspraktijk willen verbeteren door middel van datagedreven inzichten

Doelstellingen

  • Voer effectief praktijkgericht onderzoek uit m.b.t. concrete vragen en uitdagingen die voortkomen uit je eigen onderwijspraktijk.
  • Ontleed je praktijkproblemen.
  • Zet tools in voor dataverzameling en analyse.
  • Trek correcte conclusies.
  • Stel concrete actieplannen op.

Voorkennis

  • Er is geen voorkennis vereist. 

Docenten

  • Charlotte Struyve
  • Joke Hurtekant

 

contacteer ons

Data analyse voor scholen