Skip to content

Klasmanagement: actie of reactie?

Doelgroep: Leraren secundair onderwijs en docenten

Een goede klasmanager beschikt over de vaardigheid om de les zodanig te organiseren dat de voorwaarden vervuld zijn om de vooropgestelde doelen te bereiken met de leerlingen. 

Anno 2022 houdt klasmanagement meer in dan het beheersen van de basisprincipes rond straffen en belonen. Werken aan het welbevinden van elke leerling in de klas is cruciaal. Goed klasmanagement bereik je met andere woorden pas door sociale processen van leerlingen optimaal te begeleiden. We reiken tijdens deze sessie een kader aan waarbinnen dit gegeven een centrale plaats krijgt en bekijken ook hoe we daar aan kunnen werken. We hebben het onder andere over de rol van de leerkracht in groepsvorming en het belang van inspelen op de basisbehoeften van leerlingen.

Doelpubliek

  • Leraren secundair onderwijs
  • Docenten

Doelstellingen

  • Leer sociale processen bij leerlingen begeleiden.
  • Krijg inzicht in de impact die dit heeft op goed klasmanagement.

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Docent

  • Mikaël Pieters

Inschrijven via Eekhout Academy

contacteer ons

Klasmanagement: actie of reactie?