Skip to content

Leesmotivatie en duurzaam leesbeleid

Doelgroep: Leraren en docenten basisonderwijs

Deze navorming schetst de ervaringen van het tweejarig project Lezen op School, waarin het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Vives 18 basisscholen ondersteunde in de zoektocht naar meer leesmotivatie en het werken aan een gedragen leesbeleid. 

De navorming bestaat uit 2 sessies;

In de eerste sessie maak je als schoolteam kennis met succesfactoren voor lezen op school, brengen we door middel van de leesscan het leesbeleid op je school in kaart en ontwikkelen we leesinterventies.

Na deze sessie plan je die leesstimulerende interventies op school, waarop we tijdens de tweede sessie terugblikken. 

Let op, dit leerlabo volg je als leesteam! Dit leesteam is de drijvende kracht voor meer lezen op school en bestaat uit een directeur, zorgcoördinator of beleidsondersteuner en een of meerdere leraren uit zowel het team kleuter als lager. 

Doelpubliek

  • Leraren en docenten basisonderwijs

Doelstelling

  • Zet in op het verhogen van leesmotivatie.
  • Stel een leesbeleid op school op.

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Docenten

  • Daan Debuysere
  • Justine Pillaert
  • Lien Vanopstal

Inschrijven via Eekhout Academy.

contacteer ons

Leesmotivatie en duurzaam leesbeleid