Skip to content

Pro-Boost

Doelgroep: Bedrijfstrainers

Het PRO-BOOST professionaliseringstraject is specifiek ontworpen voor bedrijfstrainers die hun didactische vaardigheden willen versterken. We mikken op professionals die nieuw zijn in het trainersvak, maar ook ervaren opleiders die een didactisch achtergrond missen en zich willen ontwikkelen in het effectief en zelfzeker overbrengen van kennis en het creëren van krachtige leeromgevingen. 

Het PRO-BOOST professionaliseringstraject voor startende bedrijfstrainers omvat 4 workshops gericht op het versterken van didactische vaardigheden:

Workshop 1: "De gereedschapskist van een trainer" - Doelgericht lesontwerp en keuzes in opbouw. (7uren - kan in twee delen opgesplitst worden)

Workshop 2: "Leermateriaal dat doet leren" - Selecteren en ontwikkelen van kwaliteitsvol leermateriaal. (3,5u)

Workshop 3: "Cursisten motiveren om te leren" - Strategieën voor betrokkenheid en actieve participatie. (3,5u)

Het professionaliseringstraject is verspreid over meerdere dagen, waardoor deelnemers tussen de sessies de kans krijgen om de opgedane kennis in hun eigen lessen uit te proberen. Elke sessie bouwt voort op de ervaringen van de deelnemers.

Het PRO-BOOST professionaliseringstraject maakt gebruik van diverse werkvormen en methoden om de didactische vaardigheden van startende bedrijfstrainers te versterken. Tijdens de workshops zullen o.a. interactieve presentaties, groepsdiscussies en praktische oefeningen ingezet worden. Fysieke en online sessies, wisselen elkaar af en bieden deelnemers de gelegenheid om de opgedane kennis direct toe te passen in hun eigen lespraktijk.

 

Doelpubliek

  • Bedrijfstrainers
  • Deelnemers kunnen afkomstig zijn uit diverse sectoren

Doelstellingen 

  • Maak doelgericht een lesontwerp, gebruikmakend van diverse werkvormen en toetsvormen.
  • Creër kwaliteitsvol leermateriaal, waarbij didactische principes en leerondersteuning zijn ingebouwd.
  • Motiveer cursisten motiveren en betrek hen bij hun leerproces, zowel binnen als buiten de les.

Voorkennis

  • We verwachten geen voorkennis of uitgebreide ervaring in het trainersvak. De workshops zijn opgezet om aan te sluiten bij het niveau van trainer en bieden een gestructureerde introductie tot essentiële didactische vaardigheden. 

Docent

  • Britt Adams

Inschrijven via Eekhout Academy

contacteer ons

Pro-Boost