Skip to content

Samen aan zet met LEGO SERIOUS PLAY®

Doelgroep: Management team van bedrijven en organisaties

LEGO SERIOUS PLAY® wordt gebruikt om de meest uiteenlopende zaken aan te pakken. We kunnen strategieën, mijlpalen en visies ontwikkelen, onze klanten en de markt beter begrijpen, onze producten verder ontwikkelen of ons team dichter bij elkaar brengen.

Bij de start van een LSP-workshop staat één vraag centraal. Daarna bouwen we. Eerst ieder voor zich. We spreken onze gedachten niet alleen uit of schrijven ze op, maar bouwen ze in 3D. Denken met onze handen.

Daarna deelt iedereen zijn antwoord op de centrale vraag. Niet alleen met zijn oren maar ook met zijn ogen waardoor we 100% deelname en focus nastreven. Daarna werken we allemaal samen om een groot model te bouwen met de gebouwde antwoorden. Het individuele werk wordt een teamproject, een gezamenlijk antwoord op onze centrale vraag.

Met dit antwoord kunnen we dan indien gewenst dieper gaan in een volgende ronde waarin ook externe factoren worden meegenomen.

We gebruiken LEGO® SERIOUS PLAY ook op andere manieren, bijvoorbeeld bij de simulatie voor prototyping of voor het praktisch aanleren van leerinhouden. We halen dus complexe zaken uit elkaar om dingen begrijpelijk te maken.

Een getrainde facilitator begeleidt het team door de workshop en stelt de juiste vragen op de juiste plaats. Interesse in deze methode of nog meer vragen? Stuur een e-mail naar legostudio@vives.be om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Doelpubliek

  • Management team van bedrijven en organisaties

Doelstellingen

  • Ontwikkel strategieën, mijlpalen en visies.
  • Begrijp de klanten en de markt beter.
  • Ontwikkel producten verder.
  • Breng het team dichter bij elkaar.

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist.

Inschrijven via VIVES LEGO STUDIO.

Contacteer ons

Samen aan zet met LEGO SERIOUS PLAY®