Skip to content

Stralingsprotectie

Doelgroep: Verpleegkundigen en paramedici die ioniserende stralingen bij medische toepassingen gebruiken

Deze opleiding leert je alles wat je moet weten over de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. We besteden een bijzondere aandacht aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.

Om aan de in de wetgeving vermelde voorwaarden te voldoen wordt de opleiding ingevuld met 4 lesdagen (32u.) en 18 uren stage. De verschillende in artikel 53 vermelde thema’s komen aan bod.

Het praktijkdeel bestaat uit een stage en een hieraan gekoppelde opdracht. 

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Doelpubliek

  • Verpleegkundigen en paramedici die ioniserende stralingen bij medische toepassingen gebruiken.

Doelstelling

  • Verwerf kennis over het werken met ioniserende stralingen zodat je dit op een manier kan uitvoeren die veilig is en conform de wettelijke voorwaarden.
  • Behaal het getuigschrift van permanente vorming "Stralingsprotectie". 

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist.

Contacteer ons

Stralingsprotectie