Skip to content

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!

Doelgroep:  Leraren kleuteronderwijs en leraren uit de eerste graad lager onderwijs

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers in een eerste leerlabo inhouden verwerven via interactieve oefeningen en videovoorbeelden en in een tweede labo op basis van videocoaching een intervisie over hun interactievaardigheden houden. 
In een eerste stap maken we kennis met het didactisch model ‘Taalsterk’. Dit model verzamelt tips om tijdens activiteiten, lesmomenten en routinemomenten actief taal te stimuleren met focus op kinderen met verhoogde taalnoden (eventueel gesignaleerd door de KOALA-toets) en meertalige kinderen.
Aansluitend verwerken we de inhouden uit het model via een interactief workshopgedeelte met videovoorbeelden en oefeningen om activiteiten taalsterk te maken. 

In een tweede leerlabo gaan we aan de slag met de eigen interactievaardigheden via reflectiemomenten. Voor die reflecties gebruiken we videovoorbeelden die de deelnemers in hun eigen praktijk hebben opgenomen. 

Deelnemers staan ervoor open om zichzelf te filmen tijdens activiteiten in hun klas en om die videovoorbeelden in gesloten intervisie tijdens het tweede leerlabo te bespreken.

Doelpubliek

  • Leraren kleuteronderwijs
  • Leraren uit de eerste graad lager onderwijs

Doelstellingen

  • Versterk je interactievaardigheden door inhoudelijke achtergronden te verwerken en via videocoaching de inhouden in je praktijk te oefenen. 

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Docent

  • Justine Pillaert, Daan Debuysere

Inschrijven via Eekhout Academy.

contacteer ons

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!