Skip to content

Fonemi: Spelen met klanken

39 EUR
(Vrij van BTW)

Belang en de inhoud van fonemisch bewustzijn. Leer met de app Fonemi werken en ontdek de meerwaarde voor kinderen van 4 tot 7 jaar.


Inschrijven via Eekhout Academy

Onderzoek wijst uit dat het begrijpend lezen er steeds meer op achteruit gaat. Moeite met begrijpend lezen hangt vaak samen met niet of minder goed technisch kunnen lezen. Hoe sterker het fonemisch bewustzijn ontwikkeld is, hoe vlotter de leesstart zal verlopen.
Goed kunnen spelen met klanken is een belangrijke voorwaarde om tot lezen te komen. Leerkrachten hebben vaak handen te kort om kinderen individueel te begeleiden bij het inoefenen van de vaardigheden van het fonemisch bewustzijn.

Fonemi is een webapplicatie waarbij kinderen de vaardigheden (isoleren, analyse, synthese en manipuleren van klanken) van het fonemisch bewustzijn individueel kunnen inoefenen. Door te spelen met klanken versterken de kinderen hun fonemisch bewustzijn om zo een vlotte leesstart te maken.

De ontwikkelaars, Eva Monstrey en Linsey Hardyns, leggen uit hoe de app Fonemi ontstaan is. Je gaat met Fonemi aan de slag en je krijgt inzicht in de structuur, de opbouw en het leerlingvolgsysteem van de app.

  • Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Directies basisonderwijs
  • Verwerf inzicht in het belang en inhoud van het fonemisch bewustzijn.
  • Werk vlot met de app Fonemi.
  • Zie de meerwaarde in voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

Geen voorkennis vereist.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Fonemi: Spelen met klanken’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be