Skip to content

Basiscursus palliatieve zorg

Professioneel vormingspakket palliatieve zorg van Netwerk Palliatieve zorg De Mantel en VIVES, gericht op multidisciplinaire teams.

 • Wilgenstraat 32, Roeselare
 • credits
 • 48u

600 EUR(Vrij van BTW)

 • Wilgenstraat 32, Roeselare
 • credits
 • 48u

600 EUR(Vrij van BTW)


In België neemt de palliatieve zorgcultuur een duidelijk plaats in het zorgaanbod. Palliatieve zorg dient zich aan in de thuiszorg, de woon- en zorgcentra, de palliatieve eenheid, de algemene ziekenhuizen, diverse instellingen…

Meer en meer professionelen zijn er zich van bewust dat vorming rond palliatieve zorg noodzakelijk is en een meerwaarde heeft. Een degelijke palliatieve zorgcultuur kan pas aanwezig zijn als het multidisciplinaire team zich achter éénzelfde palliatieve visie schaart. Binnen deze context ontstond het samenwerkingsverband tussen het Netwerk Palliatieve zorg De Mantel en VIVES. Opleiding en werkveld bieden gezamenlijk een professioneel vormingspakket aan.

Het vormingsaanbod van het Netwerk Palliatief zorg De Mantel en VIVES dient niet ter vervanging van een Bachelor na bachelor of postgraduaatopleiding palliatieve zorg. Het is een aanbod dat ingaat op de vormingsbehoefte van de regio.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de palliatieve zorg. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.


 • Verpleegkundigen, zowel bachelors als HBO5-verpleegkundigen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Diëtisten
 • Kinesisten
 • Ergotherapeuten
 • Kwaliteitscoördinatoren
 • Verantwoordelijken palliatieve supportteams
 • Verwerf inzicht in communicatieve vaardigheden. 
 • Verwerf inzicht in groepsvorming en multidisciplinair samenwerken.
 • Vergroot kennis en kunde in de pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg. 
 • Ontwikkel vaardigheden in het omgaan met emotionele en spirituele pijn. 
 • Verwerf inzicht in de regelgeving en de uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de verschillende settings. 

Er is geen voorkennis vereist. 

Basisprincipes palliatieve zorg

Ann Herman

Structuur palliatieve zorg

Lynn Ameele

Zorgethiek

Dorine Sabbe

Communicatie met de patiënt

Goedele Baekelandt

Symptoomcontrole

Tine Vanden Bergh

Pijncontrole - theorie

Lieven Deltour

Pijncontrole - praktijk

Annemarie Demeyere

Vroegtijdige zorgplanning

Ann Herman

Communicatie met de familie

Goedele Baekelandt

Verlies en rouw

Griet Gobyn

Spirituele en existentiële pijn

Elien Rogiers

Aanraken en nabijheid

Nadine Descamps

Zorg voor zorgenden

Sofie Beelprez

Basisprincipes palliatieve zorg

Ann Herman

Structuur palliatieve zorg

Lynn Ameele

Zorgethiek

Dorine Sabbe

Communicatie met de patiënt

Goedele Baekelandt

Symptoomcontrole

Tine Vanden Berghe

Pijncontrole - theorie

Lieven Deltour

Pijncontrole - praktijk

Annemarie Demeyere

Vroegtijdige zorgplanning

Ann Herman

Communicatie met de familie

Goedele Baekelandt

Verlies en rouw

Griet Gobyn

Spirituele en existentiële pijn

Elien Rogiers

Aanraken en nabijheid

Zorg voor zorgenden

Sofie Beelprez

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Basiscursus palliatieve zorg’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Partnership

In deze opleiding werken we nauw samen met een organisatie of bedrijf uit de sector.

Breed doelpubliek

Deze opleiding is erg toegankelijk. Vergt geen specifieke voorkennis van de materie. Mix van deelnemers met uit diverse disciplines zorgt voor andere en boeiende perspectieven.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be