Skip to content

Lezen doorheen de lagere school

Studiedag logopedie om leesproblemen aan te pakken. Ook voor klas- en zorgleerkrachten.

 • Xaverianenstraat 10, Brugge
 • credits
 • 6u 30 min
 • 32 zitpl.

150 EUR(Vrij van BTW)


De studiedag gaat in op de manier waarop de leesmoeilijkheden in kaart gebracht worden en vooral hoe we deze resultaten interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen? Wat kan nog getolereerd worden? Daarna gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem met het accent op de aspecten die het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken.

Vervolgens bekijken we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

 • Logopedisten
 • Zorgleerkrachten
 • Klasleerkrachten die willen differentiëren
 • Weet waarop te letten als een kind leest.
 • Kom tot inzicht in wat de voorwaarden zijn om tot lezen te komen.
 • Word vaardiger in het ondersteunen van het aanvankelijk lezen.
 • Bekwaam je in het technisch lezen bij de oudere kinderen.
 • Weet hoe om te gaan met verschillende teksten en boeken.
 • Vind je weg terug in de vraag: dyslexie of leesmoeilijkheden.

Geen voorkennis vereist.

Lezen doorheen de lagere school

Hilde Heuninck

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Lezen doorheen de lagere school’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be