Skip to content

Rekenen tot 20 is niet zo eenvoudig

Studiedag logopedie om rekenzwakke kinderen te begeleiden. Ook voor zorgleerkrachten.

 • Xaverianenstraat 10, Brugge
 • credits
 • 6u 30 min
 • 32 zitpl.

150 EUR(Vrij van BTW)


We richten ons tijdens deze studiedag specifiek op de leerlijnen van de eerste klas. We bekijken voor de verschillende items wat de kinderen moeten kunnen om deze te halen, waar en waarom het kan mislopen en welke mogelijkheden klas- en zorgleerkrachten hebben om deze moeilijkheden aan te pakken. En we bespreken ook een schat aan concrete, speelse oefenvormen.

Iedere topic start met observeren en/of achtergrondinformatie. Daarna bespreken we de veel voorkomende fouten (uiteraard is hier ruimte voor interactie met de deelnemers, hoe meer hoe liever) en oefenen we het remediëren in. Dit laatste kan zowel aan de hand van video’s, demonstraties als de groepsgrootte dit toelaat en/of werken in kleine groepjes.


Onderliggende vaardigheden:

 • Voorbereidende vaardigheden
 • Tellen
 • Telreeksen kennen

Ontwikkeling van het getalinzicht tot 10:

 • Koppeling van het cijfer aan de hoeveelheid en de naam
 • Getalbeelden
 • Hoeveelheden vergelijken

Splitsen
Optellen en aftrekken tot 10
Meer dan minder dan
Optellen en aftrekken tot 20

 • Logopedisten
 • Zorgleerkrachten
 • Zorgcoördinatoren
 • Klasleerkrachten

Verdiep je in de rekenleerstof van het eerste leerjaar en in de obstakels die zich hierbij kunnen voordoen bij kinderen.

Je vakkennis als logopedist, leerkracht… volstaat.

Rekenen tot 20 is niet zo eenvoudig

Hilde Heuninck

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Rekenen tot 20 is niet zo eenvoudig’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be