Skip to content

Postgraduaat forensische daderbegeleiding

Verdiepende opleiding om je te professionaliseren in de begeleidingsrelatie met een forensische zorgontvanger. Uniek in Vlaanderen.

  • Wilgenstraat 32, Roeselare
  • 20 credits

1.750 EUR(Vrij van BTW)


In deze opleiding verdiep je je in de forensische zorg. We zoeken telkens een balans tussen psychosociale hulpverlening en justitie enerzijds en tussen zorg en veiligheid anderzijds. De opleiding tracht de complexiteit van deze specifieke expertise te ontwarren door zich te richten op vier modules met telkens een andere invalshoek, nl. forensisch kader, forensische begeleidingsrelatie, forensische behandeling en werkveldverkenning.  

Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen en één van onze 3 postgraduaten binnen de geestelijke gezondheidszorg. We komen tegemoet aan de evolutie en de sterke groei van het aantal hulpverleners in de  forensische zorg van de laatste jarenJe leert de specifieke expertise die cruciaal is maar nog vaak onderbelicht. In dit opleidingsprogramma ga je zowel verdiepend als verbredend met verschillende thema’s aan de slag zodat je beschikt over een stevige theoretische basis van het forensische werkveldJe professionaliseert bovendien in de begeleidingsrelatie met een forensische zorgontvanger.

Dit postgraduaat gaat niet over forensische geneeskunde, forensisch laboratoriumonderzoek, crime scene management of forensische verpleegkunde voor slachtoffers van seksueel geweld. Voor dit laatste kan je je richten tot het postgraduaat forensische verpleegkunde. 

Module 1: Forensisch kader (5stp) 

Het doel van deze module is het verwerven van een theoretische basis over het interneringsstatuut. Vertrekkend vanuit het wetgevend kader rond detentie verkennen we de weg naar het interneringsstatuut. Specifieke concepten zoals risicomanagement, delictketen en criminogenese lichten we verder toeWe staan stil bij het forensisch zorglandschap, de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en enkele belangrijke therapeutische strekkingen zoals schematherapie en milieutherapie.  

Binnen de forensische zorg is het omgaan met dwang/drang en vrijheidsberovende maatregelen een belangrijk spanningsveldBovendien hebben ze een weerslag op het therapeutisch klimaatDaarom nemen we beide items ook op in deze module.  


Module 2: Forensische begeleidingsrelatie (5stp) 

In deze meer praktisch gerichte module zoomen we dieper in op de specifieke rol van een begeleider in de forensische zorgcontext. We houden hierbij rekening met het spanningsveld tussen zorgen en beveiligen. Verschillende belangrijke thema’s binnen de begeleidingsrelatie komen aan bod. Deze thema’s bespreken we telkens vanuit het forensisch perspectief en we koppelen ze aan een specifiek praktisch gespreksvaardigheidsonderdeel.  

Deze module gaat door in het FPC te Gent.


Module 3: Forensische behandeling (5stp) 


In deze derde module krijgen de studenten de mogelijkheid om kennis te maken met enkele  relevante (forensische) bouwstenen voor behandelkaders. Verder lichten we de werkmodellen Risk Need en Responsivity en Good Lives praktisch toediepen we het werken met signaleringsplannen uien bespreken we enkele forensische observatie instrumentenBepaalde psychopathologieën en psychofarmaca komen eveneens aan bodTen slotte bekijken we het thema seksualiteit, vanuit delinquent perspectief en vanuit het perspectief van seksualiteit binnen zorginstellingen.  


Module 4: Werkveldverkenning/stage (5stp) 


In de laatste module maken we kennis met een aantal good practices, initiatieven ter humanisering van detentie en bezoeken we een aantal forensische settings om een bredere kijk op het forensische landschap te krijgen. In deze module wordt eveneens een studiedag georganiseerd waaraan de studenten gratis deelnemen.  


  • Verpleegkundigen die in het brede domein van de forensische zorg werken en zich verder willen verdiepen.  
  • Paramedische beroepen met een begeleidende functie in de forensische zorg 
  • Bachelors in de orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk en maatschappelijke veiligheid

 

  • Bekwaam je in psychosociale hulpverlening en justitie enerzijden in zorg en veiligheid anderzijds.
  • Professionaliseer in de begeleidingsrelatie met een forensische zorgontvanger.
  • Toets je eigen werkervaringen met anderen af.
  • Reflecteer over je eigen praktijkervaring met de aangereikte kaders.


 

Bij voorkeur heb je ervaring in het forensisch werkveld. 

Forensisch kader

Nele Moortgat, Katelijne Seynnaeve, Joris Dheedene, Geert Taghon, Kristien Rochette, Stef Decoene, Bert Buysschaert, Marijn Baert, Hadewijch Blockeel

5 credits

Forensische begeleidingsrelatie

Veronique Le Lièvre, Hadewijch Blockeel, Kris Vanhoeck, Dirk Plasschaert, Jan Dewilde, Aristo Ongena, Tim Vansteenkiste, Bart Debyser, Goedele Baekelandt

5 credits

Forensische behandeling

Tom Van Den Abeele, Frans Fluttert, Wout De Ruyck, Stef Decoene, Ines Keygnaert, Ilse Himpe, Veronique Le Lièvre

5 credits

Werkveldbezoeken

Hadewijch Blockeel

5 credits

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat forensische daderbegeleiding’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Locatie

Deze opleiding volg je (deels) op één of meer bijzondere locaties gelinkt aan het werkveld.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Uniek erkende opleiding in Vlaanderen

Voldoet als enige aan de voorwaarden voor een erkenning door de Vlaamse overheid.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be