Skip to content

Postgraduaat pediatrie

Verpleegkundige benadering van het zieke kind in de verschillende levensfasen van het kind en vanuit diverse pathologische invalshoeken.

 • Xaverianenstraat 4, Brugge
 • 60 credits
 • 218u

2.250 EUR(Vrij van BTW)


Als je een sterke interesse hebt in het welzijn van kinderen en geniet van het werken met jonge patiënten, dat is de postgraduaat pediatrie de juiste oplossing.
Het stelt je in staat om gespecialiseerde kennis en vaardigheden te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op de unieke behoeften van kinderen.
Het helpen van kinderen bij het overwinnen van gezondheidsproblemen en hen ondersteunen in hun groei en ontwikkeling kan zeer bevredigend zijn. Pediatrische professionals spelen een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de jongste leden van de samenleving.
Een opleiding in pediatrie biedt de kans om expertise op te bouwen

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.
Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning, werkstukken, ...
Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden. 


 Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • en er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scerio’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld

 


De theorie wordt getoetst aan de hand van een schriftelijke examen.

Naast de theorie dient ook stage gelopen te worden in 3 verschillende settings
Minimum 150 uren NICU , min 150 uren acute pediatrie 

 • Neonatologie met inbegrip van intensieve neonatale zorg
 • Algemeen en gespecialiseerde medisch-chirurgische eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg en spoedgevallenzorg en pediatrische gezondheidszorg
 • Extra-murale pediatrische zorg of kinder - en jeugdpsychiatrie

De uren tewerkstelling op een erkende afdeling kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden,
op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

Didactische aanpak
De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk. We werken intensief samen met experten uit het werkveld.
Bijna alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor kinderen. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het geven van onderwijs aan volwassenen

Je kan ook één of meerdere opleidingsonderdelen volgen afhankelijk van jouw interesse en/of werkervaring.
Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het aantal studiepunten die je opneemt.


Examinering
Alle opleidingsonderdelen worden getoetst aan de hand van een schriftelijke examen

 

Praktische info

 • De lesdagen vinden plaats op VIVES campus 'The Crown', Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge
 • Als deelnemer ontvang je enkele dagen voor de start de nodige praktische informatie
 • De lessen vinden plaats op maandag en dinsdag van 8.30u-17u ( niet in schoolvakanties) 
 • Het inschrijvingsgeld omvat digitaal syllabusmateriaal 
 • Een attest voor VOV wordt afgeleverd op de eerste lesdag
 • Bachelors in de verpleegkunde die op een pediatrische dienst / neonatologie werken.
 • Verpleegkundigen die de beroepstitel van 'verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie/neonatologie' wensen te bekomen.
 • Verdiep je in pediatrie en neonatologie 
 • Behaal de bijzondere beroepstitel in de pediatrie / neonatologie 

 

 • Verpleegkundigen met het diploma Bachelor in de verpleegkunde 
 • Houders van een diploma Bachelor in de vroedkunde behaald voor 1 oktober 2018 kunnen het getuigschrift behalen, maar hebben geen toegang tot de Bijzondere Beroepstitel (BBT)
 • De lesdagen vinden plaats op VIVES campus 'The Crown', Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge

 • De lessen starten op 23 september 2024 en vinden plaats op maandag / dinsdag van 8.30u - 17u
  (niet in de schoolvakanties)

 • Als deelnemer ontvang je 2 weken voor de start de nodige praktische informatie per mail

 • Bij inschrijving wordt een voorschotfactuur van € 250 opgemaakt.
  Het resterend inschrijvingsgeld wordt gefactureerd nadat je ISP is goedgekeurd.( sept-okt 2024)
  Indien je wenst uit te schrijven voor de opleiding, gelieve de annulatievoorwaarden raad te plegen die op de website vermeld staan.   
  Het inschrijvingsgeld omvat digitaal syllabusmateriaal dat aangeleverd wordt via ons digitaal leerplatform

 • Een attest voor aanvraag VOV wordt afgeleverd op de eerste lesdag 

 • We verwelkomen je uiteraard graag op een infodag voor meer informatie! (data zie deze link)  


  Voor administratieve vragen ( VOV - inschrijving - facturatie) kunt u terecht bij 
  mevr. Heidi Descheemaecker  -  050 30 51 93
  heidi.descheemaecker@vives.be 

Bijzondere neonatale zorg (NICU)

Stefanie Vandenberghe, Katrien Schepens, Karolien Boelaert, Ilse Haerinck, Lucas Matthyssens, Angeline Parez, Sarah Heindryckx, Margo Rogge, Floor Caron, Kristof Vandekerckhove, Sigrid d'Hoop, Kurt Planckaert

PICU en kind op spoed

Laure Goetgebuer, Tom Schepens, Kurt Planckaert, Shari Anseeuw, Heidi Deconinck, Ruben Depoortere, Stefanie Vandenberghe

Psychosociale zorg bij kinderen

Langdurige zorg op maat bij kinderen

Zorg voor veerkracht van de zorgverlener

Capita selecta

Stefanie Vandenberghe

Beroepspraktijk pediatrie 1

Beroepspraktijk pediatrie 2

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat pediatrie’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verlof mogelijk

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be