Skip to content

Postgraduaat peri-operatieve zorg - BBT

Omdat in een operatiekwartier heel wat subspecialisaties zijn, is het nuttig je hierin te verdiepen, zowel theoretisch als praktisch.

 • Xaverianenstraat 10, Brugge
 • 60 credits
 • 218u

2.250 EUR(Vrij van BTW)


Deze opleiding concentreert zich op kennis, taken en verpleegkundige aandachtspunten betreffende de anesthesie en chirurgie bij de operatiepatiënt. We staan uitgebreid stil bij de preoperatieve voorbereiding en de postoperatieve zorg voor de operatiepatiënt.  We besteden zowel aandacht aan het verpleegkundig als medisch luik. Verschillende chirurgische disciplines en operatieve technieken worden uitgebreid besproken. De opleiding biedt je een stevige theoretische basis afgewisseld met praktijk op de campus.

Als een hoogtechnologische omgeving, technisch-verpleegkundige handelingen, intensief teamwork en een kort maar zeer krachtig en betekenisvol contact met de patiënt voor jou als muziek in de oren klinken, dan is het operatiekwartier voor jou the place to be! 

Je doet praktijkervaring op in de verschillende onderdelen van het OK-gebeuren tijdens de 450u stage. Je uren tewerkstelling kunnen als stage-uren aangewend worden.

Na het besluit van Minister Vandenbroucke om aan de beroepstitel ook voor OK verpleegkundigen de premie toe te kennen, hebben we een postgraduaat Peri-operatieve zorg van 60 studiepunten ingericht.

De opleiding steunt op vier pijlers

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende ingrepen, anesthesietechnieken en complicaties eigen aan de medisch-technische dienst het operatiekwartier
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo


Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.

Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning, werkstukken, ...
Daarnaast houden we de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk. 

 Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • en er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scerio’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld


Je kan ook één of meerdere opleidingsonderdelen volgen afhankelijk van jouw interesse en/of werkervaring.
Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het aantal studiepunten die je opneemt.


Examinering

Alle opleidingsonderdelen worden getoetst aan de hand van een schriftelijke examen
 • Bachelors in de verpleegkunde die in een operatiekwartier (wensen te) werken.
 • Verpleegkundigen die de beroepstitel in de peri-operatieve zorg wensen te behalen. 

Behaal het getuigschrift peri-operatieve zorg om je beroepstitel te bekomen mits slagen voor de verschillende opleidingsonderdelen.

Bachelor in de verpleegkunde

 • De lesdagen vinden plaats op VIVES campus 'The Crown', Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge

 • De lessen starten op 19 september 2024 en vinden wekelijks plaats op donderdag van 8.30u - 17u
  (niet in de schoolvakanties)

 • De meeste lessen kunnen hybride (zowel online via MS Teams als op campus) gevolgd worden.
  We rekenen op voldoende aanwezigheid op campus, opdat het lesgebeuren voldoende interactief blijft. We verwachten daarom dat elke cursist minimum de helft van de lessen op campus volgt.
  Er worden geen lesopnames voorzien.

 • Als deelnemer ontvang je 2 weken voor de start de nodige praktische informatie per mail

 • Bij inschrijving wordt een voorschotfactuur van € 250 opgemaakt.
  Het resterend inschrijvingsgeld wordt gefactureerd nadat je ISP is goedgekeurd.( sept-okt 2024)
  Indien je wenst uit te schrijven voor de opleiding, gelieve de annulatievoorwaarden raad te plegen die op de website vermeld staan.   
  Het inschrijvingsgeld omvat digitaal syllabusmateriaal dat aangeleverd wordt via ons digitaal leerplatform

 • Een attest voor VOV wordt afgeleverd op de eerste lesdag.

 • We verwelkomen je uiteraard graag op een infodag voor meer informatie! (data zie deze link)


  Voor administratieve vragen ( VOV - inschrijving - facturatie) kunt u terecht bij 
  mevr. Heidi Descheemaecker  -  050 30 51 93
  heidi.descheemaecker@vives.be Anesthesie

Peter Bouckhout, Alain Kalmar, Bernard Schockaert, Stijn Verstraete, Stijn De Leener, Steven Cnudde, Olivier De Coster, Els Bral, Hugo Vereecke, Kurt Spoelders

Organisatie en en werking van het operatiekwartier

Chirurgie

Verpleegkundige aanpak chirurgie

Bart Smet, Stani Feraiolo, Sander Vernaet, Pascal Tempelaere, Tim Debal, Bart Lelie, Ad Van Outvorst, Wouter Meert, Jens Declercq, Michel Danneels, Peter Bouckhout

Pre-en postoperatieve zorg

Hannah Desimpel, Monique Van Hiel, Bernard Schockaert, Julie Dillemans, Nicole Depont, Stijn De Leener, Rebecca Van De Velde, Stijn Verstraete, Pieter-Jan Germonpre, Peter Bouckhout

Capita selecta

Beroepspraktijk 1 peri-operatieve zorg

Beroepspraktijk 2 peri-operatieve zorg

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat peri-operatieve zorg - BBT’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verlof mogelijk

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Flexibiliteit

Deze opleiding heeft een hoge mate van flexibiliteit om te volgen. Je volgt les op je eigen tempo. De lessen zijn volledig of deels online of in zelfstudie. Ontdek de modaliteiten van deze opleiding bovenaan bij de Omschrijving.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be