Skip to content

Als zorg dwingt

Deze workshop stimuleert hulpverleners tot reflectie over hun beweegredenen om in de zorg op een dwingende manier te spreken of handelen.

 • Xaverianenstraat 4, Brugge
 • credits
 • 3u
 • 30 zitpl.

50 EUR(Vrij van BTW)


De vorming beoogt deelnemers via ervaringsgerichte reflectieve methodieken te sensibiliseren rond hoe dwang binnen de zorgrelatie en zorgcontext in heel uiteenlopende vormen en variaties kan voorkomen. Deze vorming wil niet alleen je bewustzijn over het inzetten van dwingende interventies in de werkcontext verhogen, maar nodigt je ook uit om met elkaar en later in je team de dialoog hierover aan te gaan.

We staan stil bij onderzoek naar de beweegredenen van hulpverleners om dwingend tussen te komen en je krijgt concrete handvaten aangereikt die je ondersteunen om in dwingende situaties een breder palet van omgangsstijlen te overwegen.

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

 • Vergroot je kennis en bewustzijn op vlak van dwingend tussenkomen in de zorg.
 • Verruim je palet aan relationele vaardigheden.
 • Stoom jezelf klaar om ook in je team de dialoog over dwangtoepassingen verder op te zoeken.

Geen voorkennis vereist.

 • De studiedag vindt plaats op 8/10/'24  in VIVES campus 'The Crown',  Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge   (namiddag: 13.30u - 16.30u) 

 • Als deelnemer ontvang je 1 week voor de start de nodige praktische informatie per mail.

 • De factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld wordt per mail bezorgd. 
  Het inschrijvingsgeld omvat  koffie , lunch en digitaal syllabusmateriaal dat aangeleverd wordt via ons digitaal leerplatform

  Voor administratieve vragen (inschrijving - facturatie) kunt u terecht bij 
  mevr. Heidi Descheemaecker  -  050 30 51 93
  heidi.descheemaecker@vives.be 

Als zorg dwingt

Annelies Verkest

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Als zorg dwingt’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be