Skip to content

Breed evalueren: wat en hoe?

72 EUR
(Vrij van BTW)

Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak. Met praktijkvoorbeelden en integratatie in de eigen praktijk.


Inschrijven via Eekhout Academy

Tegenwoordig heeft men in het onderwijs de mond vol van breed evalueren. Maar wat houdt dit juist in? Tijdens het begin van de sessie komen we hier samen achter en zullen we al snel merken dat het om méér gaat dan de traditionele toets. We reiken handvatten aan om op een andere manier naar evaluatie te kijken.

Vanuit de bril van breed evalueren buigen we ons over tal van praktijkvoorbeelden. De aangereikte handvatten worden in het vervolg van de sessie toegepast en uitgediept. We maken kennis met een aantal alternatieve evaluatievormen en bespreken een waaier aan mogelijkheden.

De navorming wordt gegeven door Mikaël Pieters. Hij is opleidingshoofd en onderwijskundige in de opleiding ‘educatieve bachelor: secundair onderwijs’ in hogeschool Vives, campus Brugge. Hij maakte deel uit van het peer learning-traject ‘sterk in de klas’, georganiseerd door VLHORA. 

  • Leraren secundair onderwijs met een kritische blik t.a.v. hun eigen klasmanagement
  • Docenten
  • Maak kennis met een moderne visie op evaluatie.
  • Bekijk praktijkvoorbeelden kritisch.
  • Integreer de principes van breed evalueren in de eigen praktijk.
  • Leer sociale processen begeleiden.

Je vakkennis en ervaring volstaan.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Breed evalueren: wat en hoe?’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be