Skip to content

Klasmanagement: actie of reactie?

Inzicht krijgen in de werking van goed klasmanagement bij het begeleiden van sociale processen bij leerlingen.

  • Xaverianenstraat 10, Brugge
  • credits
  • 3u
  • 24 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven via Eekhout Academy

We reiken tijdens deze sessie een kader voor klasmanagement aan. Sociale processen van leerlingen optimaal begeleiden, krijgt een centrale plaats en we bekijken ook hoe we hieraan kunnen werken. We hebben het onder andere over de rol van de leerkracht in groepsvorming en het belang van inspelen op de basisbehoeften van leerlingen.

Een goede klasmanager beschikt over de vaardigheid om de les zodanig te organiseren dat de voorwaarden vervuld zijn om de vooropgestelde doelen met de leerlingen te bereiken. Anno 2024 houdt klasmanagement meer in dan het beheersen van de basisprincipes rond straffen en belonen. Werken aan het welbevinden van elke leerling in de klas is cruciaal. Goed klasmanagement bereik je met andere woorden pas met een optimale begeleiding van de sociale processen van leerlingen. 

De navorming wordt gegeven door Mikaël Pieters. Hij is opleidingshoofd en onderwijskundige in de opleiding ‘educatieve bachelor: secundair onderwijs’ in hogeschool Vives, campus Brugge. Hij maakte deel uit van het peer learning-traject ‘sterk in de klas’, georganiseerd door VLHORA.

Leerkrachten secundair onderwijs

Verwerf inzicht in het begeleiden van sociale processen bij leerlingen en de impact op goed klasmanagement.

Geen voorkennis vereist.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Klasmanagement: actie of reactie?’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be