Skip to content

Metend rekenen

150 EUR
(Vrij van BTW)

Studiedag voor logopedisten en zorgleerkrachten om rekenzwakke kinderen te begeleiden.


Tijdens deze studiedag bekijken we eerst hoe we kinderen kunnen helpen om op inzichtelijke wijze om te gaan met de enkelvoudige maateenheden en met het complexe gegeven van de tijd. Vervolgens bespreken we de gecombineerde oppervlakte en inhoudsmaten. Op het gebied van meetkunde zien we hoe ook rekenzwakke kinderen de complexe woordenschat rond lijnen, vlakke figuren en lichamen kunnen linken aan de realiteit en ze actief kunnen hanteren in realistische situaties. We geven uiteraard ook tips om de inzichten speels in te oefenen.

Iedere topic start met observeren en/of achtergrondinformatie. Daarna bespreken we de veel voorkomende fouten (uiteraard is hier ruimte voor interactie met de deelnemers, hoe meer hoe liever) en oefenen we het remediëren in. Dit laatste kan zowel aan de hand van video’s, demonstraties (als de groepsgrootte dit toelaat) en/of werken in kleine groepjes.

 • Inleiding met basisopbouw
 • In detail uitgewerkt voor lengtematen
  • Nood aan een maat uitlokken
  • Standaardmaat verkennen
  • Afgeleide maten verkennen, meetinstrumenten en referentiematen opbouwen
  • Aflezend meten
  • Omzettingen
  • Meten in de werkelijkheid
 • Toepassing op andere tiendelige maten
 • Tijd
  • Verkennen
  • Standaardmaten
  • Klok lezen (analoog en digitaal)
  • In de werkelijkheid
 • Meetkunde
  • Terminologie rond lijnen
  • Vlakke figuren
  • Omtrek en oppervlakte
  • Ruimtelijke figuren
 • Logopedisten die willen werken met rekenzwakke kinderen 
 • Zorgleerkrachten 2e en 3e graad

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen.

Geen specifieke voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Metend rekenen

Hilde Heuninck

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Metend rekenen’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be