Skip to content

Schrijven op school

139 EUR
(Vrij van BTW)

Dit leerlabo laat je kennismaken en experimenteren met de laatste inzichten over effectief schrijfonderwijs.


Inschrijven voor dit leerlabo gebeurt via Eekhout Academy

Dit leerlabo schetst ervaringen uit het tweejarig project Schrijven op School, een project waarin het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Vives samen met 15 klassen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar inzet op de schrijfvaardigheid van leerlingen.

In het eerste leerlabo maak je kennis met actueel onderzoek over schrijfonderwijs en leer je hoe je schrijfonderwijs doordacht kan aanpakken. We zoomen in op bouwstenen voor effectief schrijfonderwijs, denken na over de evaluatie van schrijftaken, het inzetten van digitale tools… Je verkent het schrijfpakket dat we ontwikkelden en gaat 10 weken lang met dat pakket aan de slag.

Na deze sessie en de tien weken waarin je het schrijfpakket hebt uitgetest, blikken we tijdens het tweede leerlabo terug. Wat werkt? En wat werkt misschien wel niet?

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers samen met een schrijfcoach aan de slag gaan. De deelnemers toetsen de kennis aan de praktijk, experimenteren in de klas en testen een kant-en-klaar schrijfpakket uit op school. In de terugkomsessie bespreken we de interventies, delen we ervaringen en blikken we vooruit. 

Let op, dit leerlabo volg je als duo. Schrijf dus in samen met minstens één collega. Dat laat je toe om tijdens het uittesten elkaar als klankbord te gebruiken. 

Dit leerlabo wordt begeleid door Daan Debuysere, Liesbeth Ghesquière, Justine Pillaert en Lien Vanopstal. Zij zijn allen docenten Nederlands binnen de learenopleiding van de hogeschool VIVES en zijn tevens onderwijsonderzoeker binnen de onderzoekslijn 'Taal' van het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie.

Leraren lager onderwijs (2e en 3e graad)

Maak kennis en experimenteer met de laatste inzichten over effectief schrijfonderwijs.

Geen voorkennis vereist.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Schrijven op school’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Teamgericht

Op maat van je schoolteam. Wij komen naar je school.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be