Skip to content

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen

Hoe gaan we aan de slag met aanvangsbegeleiding op de school? Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school.

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 3u
  • 25 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven via Eekhout Academy.

Het aantal startende leraren dat vroegtijdig het beroep verlaat is alarmerend. Het nijpende lerarentekort, dat bovendien niet louter Vlaams is, heeft ertoe geleid dat vandaag de dag meer aandacht uitgaat naar het begeleiden van startende leraren.

Sinds 1 september 2019 is aanvangsbegeleiding een recht en plicht en ontvangen schoolbesturen hiervoor bijkomende middelen. Er wordt echter geen invulling gegeven aan de manier waarop aanvangsbegeleiding in scholen moet worden vormgegeven. Dit geeft scholen de mogelijkheid om de middelen op een welbepaalde manier in te zetten, geënt op de eigen schoolcontext en de noden van de eigen startende leraren. Tegelijkertijd staan scholen zelf voor de uitdaging om kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding uit te denken en te implementeren.

We vertrekken in deze sessie vanuit  inzichten uit de internationale literatuur die aangeven dat het potentieel van aanvangsbegeleiding in de kracht van een sterk schoolteam ligt en onderzoeken op welke manier we dit kunnen optimaliseren binnen de eigen werking.

Deze navorming wordt gegeven door Charlotte Struyve. Zij werkt sinds 2011 in het hoger onderwijs. In 2017 behaalde ze een doctoraat omtrent teacher leadership aan de KU Leuven, waarin ze onder andere de rol van de mentor in scholen bestudeerde. Vandaag werkt ze nog steeds als onderzoeker, zowel aan de Hogeschool VIVES als de KU Leuven.

  • Leraren en docenten
  • Mentoren
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Verwerf inzicht in recente onderzoeksbevindingen over aanvangsbegeleiding.
  • Reflecteer op basis van onderzoeksbevindingen over de eigen praktijk van aanvangsbegeleiding op de school of scholengemeenschap in functie van optimalisatie.

Je bent betrokken bij aanvangsbegeleiding op je eigen school.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be