Skip to content

Close Reading

Begrijpend lezen en luisteren via Close Reading/Listening: Hoe lessen begrijpend lezen en luisteren doelgericht ontwerpen?

  • Xaverianenstraat 10, Brugge
  • credits
  • 3u
  • 24 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven via Eekhout Academy

Onderzoeken en peilingsrapporten blijven het aangeven: kinderen doorgronden teksten moeilijk en begrijpen de betekenis van de tekst onvoldoende. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over wat werkt en niet werkt bij begrijpend lezen. We gaan aan de slag met de website closereading.be en werken samen een praktijkvoorbeeld uit waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

Leeslessen blijven heel complexe aangelegenheden. Op basis van wat werkt, ontwikkelden we een website (www.closereading.be) die kan helpen om lees- en luisterlessen effectief én efficiënt te ontwerpen. Via een "leeslestabel" denk je na over de tekst, het leesdoel, de leesstrategieën en zet je gevarieerde werkvormen in. 

De tool is uitgewerkt volgens de principes van Close Reading, een effectieve methodiek die dieper laat graven in een tekst. Waarover gaat de tekst? Hoe wordt het in de tekst gezegd? Wat betekent de tekst? In drie lezingen kom je tot de diepe kern van de tekst. “Close Reading” en “Listening” zijn mogelijkheden die al bij jonge kinderen aan bod kunnen komen. Je kan ze toepassen op zowel lange als korte teksten, op verhalen of functionele teksten. Bij dit lezen en voorlezen staat interactie centraal. Samen dénken en praten over een tekst doet dieper lezen en luisteren, koppelt aan voorkennis en laat tot begrip komen.

De navorming wordt gegeven door Ann De Jaegher. Zij is pedagoog en werkt als docent onderwijskunde en stagebegeleiding aan de lerarenopleiding van hogeschool VIVES te Brugge. Ze werkte tevens als onderzoeker binnen het project "Kleine Kinderen, Grote Kansen" waarbinnen closereading.be ook centraal stond. 

  • Leraren lager onderwijs (1e, 2e en 3e graad)
  • Leraren Buitengewoon onderwijs
  • Leer lees- en luisterlessen effectief, boeiend en efficiënt ontwerpen.
  • Leer een "leeslestabel" gebruiken om na te denken over de tekst, het leesdoel, de leesstrategieën.
  • Zet gevarieerde werkvormen in waarbij je de principes van Close Reading/Listening volgt.

Geen voorkennis vereist

Graag vooraf doorgeven in welk leerjaar je werkzaam bent aan ann.dejaegher@vives.be