Skip to content

DIGISTEM

STEM-onderwijs in het basisonderwijs versterken met educatieve technologie: Didactische principes m.b.t digitaal leren gekoppeld aan STEM.

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 3u
  • 20 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven via Eekhout Academy

STEM-onderwijs gaat over het oplossen van problemen binnen betekenisvolle contexten door middel van het geïntegreerd aanwenden van kennis, vaardigheden en attitudes uit de verschillende STEM-disciplines. Hierbij staan in het basisonderwijs processen van onderzoeken, ontwerpen, optimaliseren, kritisch denken, analyseren en samenwerken centraal. Vooral in het basisonderwijs wordt hiervoor vertrokken vanuit levensechte situaties en gaat het in essentie over het bouwen aan een STEM-geletterdheid. Om deze geletterdheid uit te bouwen kan het integreren van digitale onderwijsvormen nieuwe kansen aanreiken om de essentiële basisdoelen te realiseren en daarenboven in de breedte en diepte te differentiëren.

Tijdens deze navorming worden didactische principes m.b.t digitaal leren gekoppeld aan STEM en geïllustreerd met meerdere good practices voor zowel het kleuter- als het lager onderwijs.

Deelnemers gaan zelf aan de slag met de DigiSTEM good practices. Vanuit die praktijk wordt een transparante methodiek opgebouwd m.b.v. een presentatie met slides en getuigenissen van authentieke klassituaties uit de basisschool.

De navorming wordt verzorgd door Stephanie Vervaet. Zij is docent wereldoriëntatie aan Hogeschool VIVES binnen de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs. Daarnaast is ze aan de hogeschool betrokken bij het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie, dat inzet op praktijkgericht onderzoek en dienstverlening voor het onderwijsveld. Ze streeft daarbij steeds naar een evenwicht tussen theorie en praktijk.

DigiSTEM is het resultaat van een pilootproject, gesteund door het Vlaams departement onderwijs en vorming en gerealiseerd vanuit een partnerschap tussen expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES, het onderzoekscentrum Onderwijs van Arteveldehogeschool, vakgroep onderwijskunde UGent, Eekhout Academy en Artevelde Academy

  • Leerkrachten basisonderwijs
  • Creëer krachtige leeromgevingen voor STEM door in te zetten op digitale ondersteuning.
  • Speel in op de veranderende onderwijscontext die gekenmerkt wordt door de digitalisering van het onderwijs en een diverse klas- en schoolomgeving.

Geen voorkennis vereist.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘DIGISTEM’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Partnership

In deze opleiding werken we nauw samen met een organisatie of bedrijf uit de sector.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be