Skip to content

Postgraduaat forensische verpleegkunde

Toegespitst op seksueel en intrafamiliaal geweld en hoe je als forensisch verpleegkundige zorg biedt aan slachtoffers en steunfiguren.

  • Wilgenstraat 32, Roeselare
  • 20 credits

1.750 EUR(Vrij van BTW)


Het forensische werkveld is een zeer brede en groeiende sector. Dit postgraduaat spitst zich toe op seksueel en intrafamiliaal geweld en hoe je als forensisch verpleegkundige zorg biedt aan slachtoffers en steunfiguren.
De forensisch verpleegkundige is bovenal de spilfiguur in de holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Deze 20-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, levert je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de holistische zorg aan minderjarige en meerderjarige slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld.

Module 1. Seksueel en intrafamiliaal geweld : algemeen kader  (5 stp)

In de eerste module gaan we dieper in op de veranderende conceptualisering van verschillende vormen van geweld en de impact hiervan. We bespreken in detail de meest recente bewijsvoering omtrent prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld en gaan dieper in op kwetsbaarheden en gevolgen gelinkt aan gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, omgevings- en legale contexten alsook (in)capacities. We bekijken hoe hulpzoekgedrag wordt beïnvloed en leren hoe je geweld met slachtoffers en hun steunfiguren kan bespreken.

Module 2. Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld  (5stp)

Centraal staan de principes van holistische zorg en trauma-informed care. We bespreken verschillende zorgmodellen en gaan dieper in op het model en de zorgtrajecten binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. In deze module leggen we ons specifiek toe op het onder de knie krijgen van het psychosociaal en medisch zorgbeleid.

Module 3. De rol van de forensisch verpleegkundige  in het forensisch onderzoek (5stp)

In deze module lichten we de multidisciplinaire rol van de forensische verpleegkundigen uit en gaan we dieper in op het forensisch onderzoek, de verschillende soorten staalafnames, het correct documenteren van letsels en samenwerking met DNA-labo's en parket. Het vernieuwd seksueel strafrecht wordt toegelicht alsook hoe je sporenbewarend kan handelen op een plaats delict.

Module 4. Casemanagement en interdisciplinaire samenwerking  (5stp)

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld vergt niet alleen acute zorg maar ook langdurige multidisciplinaire opvolging in samenwerking met verschillende partners (zowel politioneel, juridisch als psychosociaal). In deze module gaan we dieper in hoe deze samenwerking afhankelijk van casuïstiek het beste vorm krijgt, hoe je warm kan verwijzen en welke mogelijkheden of beperkingen het beroepsgeheim opleggen. We simuleren tenslotte de volledige holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld.

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het psychosociale, forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over.

Attest

Indien je geslaagd bent voor de verschillende modules ontvang je een postgraduaat getuigschrift ‘Forensische Verpleegkunde’. Indien je niet deelneemt aan de examens ontvang je een attest van deelname.

 

Alle verpleegkundigen met meer dan 2 jaar relevante werkervaring en een grote interesse in het werken met slachtoffers van seksueel geweld. 

  • Verleen psychosociale, medische en forensische zorg op korte en lange termijn.
  • Werk heel nauw samen met verschillende medische, psychosociale, politionele en juridische partners.
  • Verwerf multidisciplinaire vaardigheden.
  • Beteken een meerwaarde op de spoedeisende hulp en op andere diensten na kinder- of oudermishandeling.
  • Krijg inzicht in het voorkomen van verschillende vormen van geweld bij verschillende leeftijden, genders, seksuele oriëntatie en andere factoren die mensen mogelijks kwetsbaar maken.
  • Leer wat de impact van geweld is op de gezondheid en het welzijn van een slachtoffer.
  • Leer alle kneepjes van holistische zorg van de eerste psychische hulp en het verlenen van medische zorg over het uitvoeren van het forensisch onderzoek tot langdurig psychosociaal casemanagement.
  • Leer de nodige theoretische en juridische kaders alsook handvatten in je begeleidingsrelatie met slachtoffers en hun omgeving.

 

 

Minstens 2 jaar ervaring als verpleegkundige is vereist. 

Seksueel en intrafamiliaal geweld: Algemeen kader

Ines Keygnaert

5 credits

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

Ines Keygnaert

5 credits

De rol van de forensisch verpleegkundige in het forensisch onderzoek

Ines Keygnaert

5 credits

Casemanagement, verwijzing en samenwerking met politie, parket en ondersteunende diensten

Ines Keygnaert

5 credits

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat forensische verpleegkunde’ bij VIVES Continue

Verlof mogelijk

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Uniek erkende opleiding in Vlaanderen

Voldoet als enige aan de voorwaarden voor een erkenning door de Vlaamse overheid.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be