Skip to content

Referentieverpleegkundige pijn

Word gespecialiseerde pijnverpleegkundige om de sleutelrol in een multidisciplinair pijnteam te optimaliseren.

 • Xaverianenstraat 4, Brugge
 • credits
 • 45u

520 EUR(Vrij van BTW)


De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een uitgebreide kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

Het doel van de cursus is verpleegkundigen te vormen tot gespecialiseerde pijnverpleegkundigen.
Zij kunnen dan in het ziekenhuis of in de thuiszorg een voortrekkersrol opnemen om het pijnbeleid in multidisciplinair verband uit te bouwen en als volwaardig lid van het multidisciplinaire pijnteam te functioneren.

Tijdens de opleiding komt zowel de anatomie en fysiologie van pijn aan bod. We leren verschillende soorten pijn herkennen en diagnosticeren, behandelmethoden en medicatie voor pijnbestrijding toepassen.  
Het effect van pijn op lichamelijk en geestelijk welzijn van patiënten begrijpen.
Communicatie en samenwerking met andere zorgverleners om de beste zorg voor patiënten te garanderen komt tevens aan bod.

Na het afronden van de opleiding kunnen pijnverpleegkundigen werken in ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties of universitaire medische centra, waar zij pijnbestrijdingsprogramma's ontwikkelen en patiënten begeleiden bij het omgaan met hun pijnklachten.

Verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met pijn.

Behaal het getuigschrift van permanente vorming 'Referentieverpleegkundige pijn'.

Geen specifieke voorkennis vereist.

 • De lesdagen vinden plaats op VIVES campus 'The Crown', Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge

 • De lessen starten op 14 oktober 2024 en vinden plaats op maandag / dinsdag van 8.30u - 17u
  (niet in de schoolvakanties)
  lesdata : 14 en 15 oktober 2024
                 25 en 26 november 2024
                 09 en 10 december 2024

 • Als deelnemer ontvang je 1 week voor de start de nodige praktische informatie per mail

 • Het inschrijvingsgeld omvat digitaal syllabusmateriaal dat aangeleverd wordt via ons digitaal leerplatform
  Indien je wenst uit te schrijven voor de opleiding, gelieve de annulatievoorwaarden raad te plegen die op de website vermeld staan. 
   
 • Een attest voor VOV wordt afgeleverd op de eerste lesdag

 • Voor administratieve vragen ( VOV - inschrijving - facturatie) kan je terecht bij 
  mevr. Heidi Descheemaecker  -  050 30 51 93
  heidi.descheemaecker@vives.be 

Inleiding en rondleiding

Peter Bouckhout

Introductie: Profiel van de pijnverpleegkundige

Liesbeth Van Uytvanghe

Pijn meten en registreren

Liesbeth Van Uytvanghe

Acute pijn en zijn behandelingsmogelijkheden ( analgetische ladder - toleranties) - ERAS

Karel Hanssens

Pijn op/in spoed , intensieve zorgen, verloskunde, pre hospitaal, wondzorg . Niet farmaco aanpak van pijn

Eddy Lambrecht

Sociaal luik van pijnbehandeling

Ine Demulder

De plaats van kine in de multidisciplinaire pijnbehandeling

Annelise Dieudonné

Pijnpompen voor actie zorg - pijnbeleid in een zorginstelling (multidisciplinaire aanpak)

Lieven Deltour

Anatomie en fysiologie van pijn

Olivier De Coster

Acute versus chronische pijn

Olivier De Coster

Pijn bij de oudere

Wim Janssens

Zelftrouw en therapietrouw

Liesbeth Van Uytvanghe

Interventionele pijntherapie

Wiebrecht Debel

Neurostimulatie

Ruben de Vos

Pijn in de thuiszorg ( pijnpompen - post operatieve pijn)

Ludwina Six

Pijn bij het kind

Heidi Deconinck

Pijnbestrijding en patiëntenrechten

Joris Vlaemynck

Ik ben toch niet gek, psycho sociale aspecten bij chronische pijn

Amanda Vanhooren

Workshop 1: Casuïstiek chronische pijn

Lieven Deltour

Workshop 2: Acute pijn en wondzorg

Lieven Deltour

Workshop 3: Medisch rekenen en conversietabellen

Lieven Deltour

Kankerpijn: basisprincipes - neuropathische oncologische pijnbestrijding ( een overzicht) - blocks

Mayken Gorissen

Loco regionale anesthesie + acute pijnpompen

Kurt Spoelders

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Referentieverpleegkundige pijn’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verlof mogelijk

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be