Skip to content

Postgraduaat oncologie

Specialisatie voor verpleegkundigen in de oncologische zorg. Je neemt een gespecialiseerde en coördinerende rol op.

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • 60 credits
  • 184u
  • 50 zitpl.

2.250 EUR(Vrij van BTW)


Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een oncologische zorgsetting. Je neemt een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten met kanker, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties.

Thema’s: begeleiding in de oncologie, solide tumoren, oncologische basiswetenschappen, symptoommanagement.

Door de ontwikkeling in de preventie en de behandeling van kanker wordt de oncologische zorgverlening steeds meer gespecialiseerd. Hierdoor is binnen deze sector een zeer duidelijke vraag aanwezig naar een groeiende specialisatie van de verpleegkundigen.

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel (60 studiepunten) van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06). 

Wens je echter als verpleegkundige je enkel te specialiseren binnen de oncologie dan kan je ook kiezen voor het traject van 20 studiepunten. Dit bestaat uit 4 theoretische opleidingsonderdelen. Indien je voor dit traject opteert, gelieve dit te vermelden bij 'opmerkingen' in het inschrijvingsformulier.

Lesdata (onder voorbehoud van wijzigingen)

Oktober: 3 - 4 - 17 - 18

November: 7 - 8 - 21 - 22

December: 5 - 6 - 19 - 20

Januari: 9 - 10 - 23 - 24

Februari: 4* - 6 - 7* - 20* - 21 * 27

Maart: 13* - 14 - 25* - 27 - 28

April: 24* - 25

Mei: 8* - 9 - 22 - 23

Juni: 5 - 6 - 20*

(* = lesdagen voor de bijzondere beroepstitel)

 

Bachelors in de verpleegkunde die zich willen specialiseren in de oncologische zorg. 

  • Behaal het postgraduaat Oncologie - 20 studiepunten getuigschrift of Oncologie 60 studiepunten (Bijzondere Beroepstitel).
  • Vervul als oncologisch verpleegkundige een gespecialiseerde en coördinerende rol.
  • Bouw verpleegkundige oncologische zorg uit door vakoverschrijdende expertise en continue professionele ontwikkeling.

Een diploma bachelor in de verpleegkunde is vereist.

Oncologische basiswetenschappen

Begeleiding in de oncologie

Symptoommanagement

Solide tumoren

Zorg voor de veerkracht van de zorgverlener

Oncologische urgenties

Beroepspraktijk 1

Beroepspraktijk 2

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat oncologie’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be