Skip to content

Stralingsprotectie

Leer alles wat je moet weten als je werkt met ioniserende stralingen om aan de in de wetgeving vermelde voorwaarden te voldoen.

 • Xaverianenstraat 4, Brugge
 • credits
 • 36u
 • 15 zitpl.

395 EUR(Vrij van BTW)

 • Xaverianenstraat 4, Brugge
 • credits
 • 36u

395 EUR(Vrij van BTW)


Deze opleiding leert je alles wat je moet weten over de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. We besteden een bijzondere aandacht aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.

Om aan de in de wetgeving vermelde voorwaarden te voldoen wordt de opleiding ingevuld met 4 lesdagen (32u.) en 18 uren stage. De verschillende in artikel 53 vermelde thema’s komen aan bod.

Het praktijkdeel bestaat uit een stage en een hieraan gekoppelde opdracht. 

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

 

De opleiding wordt dit academiejaar 2x aangeboden : najaar 2024  - voorjaar 2025 

Verpleegkundigen en paramedici die ioniserende stralingen bij medische toepassingen gebruiken

 • Verwerf kennis over het werken met ioniserende stralingen zodat je dit op een manier kan uitvoeren die veilig is en conform de wettelijke voorwaarden.
 • Behaal het getuigschrift van permanente vorming "Stralingsprotectie". 

 

Geen voorkennis vereist

 • De lesdagen vinden plaats op VIVES campus 'The Crown', Xaverianenstraat 4, 8200 Brugge

 • Als deelnemer ontvang je 1 week voor de start de nodige praktische informatie per mail

 • Het inschrijvingsgeld omvat digitaal syllabusmateriaal dat aangeleverd wordt via ons digitaal leerplatform
  Indien je wenst uit te schrijven voor de opleiding, gelieve de annulatievoorwaarden raad te plegen die op de website vermeld staan. 
   
 • Een attest voor VOV wordt afgeleverd op de eerste lesdag

 • Voor administratieve vragen ( VOV - inschrijving - facturatie) kunt u terecht bij 
  mevr. Heidi Descheemaecker  -  050 30 51 93
  heidi.descheemaecker@vives.be 

Verantwoording van de cursus

Wouter Cattoor

Wetgeving inzake stralingsbescherming

Laurence Beels

Inleiding nucleaire structuur en radioactiviteit

Laurence Beels

Beginselen van stralingsprotectie

Laurence Beels

Interactie van straling met materie - Fysica van de radio-activiteit

Julie Depuydt

Stralingsbiologie

Julie Depuydt

Detectie en meting van ioniserende stralen

Koen Persyn

Meetinstrumenten: eigenschappen en soorten

Koen Persyn

Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij onderzoeken - radioprotectie en preventie bij conventionele radiologische

Koen Persyn

Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij onderzoeken - aanbeveling voor reductie- hoge dosis technieken - kwaliteit

Koen Persyn

Verantwoording van de cursus

Wouter Cattoor

Wetgeving inzake stralingsbescherming

Laurence Beels

Inleiding nucleaire structuur en radioactiviteit

Laurence Beels

Beginselen van stralingsprotectie

Laurence Beels

Interactie van straling met materie - Fysica van de radio-activiteit

Julie Depuydt

Stralingsbiologie

Julie Depuydt

Detectie en meting van ioniserende stralen

Koen Persyn

Meetinstrumenten: eigenschappen en soorten

Koen Persyn

Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij onderzoeken - radioprotectie en preventie bij conventionele radiologische

Koen Persyn

Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij onderzoeken - aanbeveling voor reductie- hoge dosis technieken - kwaliteit

Koen Persyn

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Stralingsprotectie’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verlof mogelijk

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

Erkende bijscholing verpleegkundigen of paramedici

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die wettelijk verplicht zijn hem te volgen. Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be