Skip to content

Postgraduaat geriatrie

Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg via professionele zorg maar ook preventief en proactief handelen.

 • Wilgenstraat 32, Roeselare
 • 20 credits

1.550 EUR(Vrij van BTW)


Via deze opleiding leiden we verpleegkundigen op die gespecialiseerd zijn in het zorgdomein ouderenzorg en die de rol van expert, coach en innovator kunnen opnemen in het beroepsveld zowel in intra-, extra- als transmurale zorgsettings. 

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen. 

Het basisprogramma van 20 studiepunten omvat 4 modules verspreid over 19 dagen. Wie niet het volledige programma wenst te volgen, kan zich inschrijven voor studienamiddagen.

 • Module 1 : Innovatie in de ouderenzorg (5 stp) 
 • Module 2 : Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's (5 stp) 
 • Module 3 : Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek (5 stp) 
 • Module 4 : De oudere zorgvrager en de maatschapij (5 stp) 

Daarna volg je eventueel nog een gemeenschappelijke module theorie (extra 10 stp) in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel:

 • Module 5: Zorg voor de zorgverlener  – 5 stp 
 • Module 6: Capita selecta – 5 stp 


In kader van BBT Geriatrie volg je hierbij ook stage (extra 30 stp):

 • Module 7: Beroepspraktijk 1 - 15 stp 
 • Module 8: Beroepspraktijk 2 - 15 stp  
           


Bijzondere beroepstitel

Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. Indien alle modules met succes worden afgewerkt, behaal je een postgraduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 20 studiepunten. Dit is het basisprogramma.

Verpleegkundigen die zich inschrijven voor de 60 studiepunten, in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel geriatrie, behalen het postgraduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 60 studiepunten. Na het volgen van én geslaagd zijn, kan de bijzondere beroepstitel aangevraagd worden. 

 Om de bijzondere beroepstitel te behalen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: 

 • Je bezit het diploma van bachelor verpleegkundige.
 • Je behaalt de 60 credits/studiepunten: basis 20 stp + stage 450u (30 stp) + theorie 10 stp 


Certificering 

 • Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift.  
 • Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift.  
 • Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname. 

Prijs

 •  PG 60 SP: € 2250,00  
 •  PG 20 SP: € 1550,00 voor de 4 eerste modules van het BBT 
 • Bachelor in de verpleegkunde
 • Bachelor in de vroedkunde
 • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundigen 

  • Bied kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg.
 • Handel preventief en proactief.  
 • Verwerf inzicht in de gerontologie.
 • Verwerf een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie.
 • Beschik over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attituden van zowel technische als psycho-sociale aard. 


                                                                 

 

Voor het aanvragen van de BBT Geriatrie is een diploma 'Bachelor in de verpleegkunde' noodzakelijk.

Innovatie en technologie in de ouderenzorg

Peter Burggraeve, Frederik Driessens, Dorine Sabbe, Barbara Plovie

5 credits

Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3D's

Jan Debaene, Kathleen Vandenbroucke, Boelina Sikma, Jan Debaene

5 credits

Multipathologie in de ouderenzorg: multidisciplinaire benadering

Heleen Deruytere, Wim Denolf, Charlotte Ramboer, Frederik Driessens, Lieven Goeman, Frederik Vanhee, Raf Van Hoeyweghen

5 credits

De oudere zorgvrager en de maatschappij

Els Messelis, Tina Vandecasteele, Melissa Riviere, Joeriska Hillaert, Karl Devreese

5 credits

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Postgraduaat geriatrie’ bij VIVES Continue

Docenten uit de zorg

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit in dit werkveld. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Het succesverhaal van Liesbeth Clyncke, verpleegkundige

“Het postgraduaat heeft me in mijn kracht geplaatst. ”

Mijn persoonlijke ervaringen werden aangevuld met interessante inhouden tijdens de opleiding. Zo kon ik nadien mijn eigen praktijk starten. De sessies met de experten waren heel interessant. Het was een voorrecht om hieraan deel te nemen.

Lees meer

LiesbethClyncke3.jpg

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be