Skip to content

STEAM Stories

STEAM onderwijs integreren in de kleuterklas via verhalen.

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 3u
  • 20 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven voor deze navorming gebeurt via Eekhout Academy.

In een STEAM-story staat een verhaal centraal dat kinderen uitnodigt om een uitdaging aan te pakken met behulp van wetenschappen, techniek, muzische vorming en wiskunde. 

In de sessie wordt ingezoomd op wat STEAM-onderwijs is en hoe dit kan vormgegeven worden met jonge kinderen, waarbij de wisselwerking tussen STEAM en taal wordt belicht. De meerwaarde van verhalen wordt in de kijker gezet. Ook meertaligheid krijgt hierbij aandacht. 

In de navorming werken we vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden met ruimte voor interactie.

Deze navorming wordt gegeven door Stephanie Vervaet. Zij is docent aan Hogeschool VIVES binnen de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs. Daarnaast is ze aan de hogeschool betrokken bij het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie, dat inzet op praktijkgericht onderzoek en dienstverlening voor het onderwijsveld. Ze streeft daarbij steeds naar een evenwicht tussen theorie en praktijk. Ze is auteur van het boek ‘Sterk in STEM. Inspiratiegids voor het kleuteronderwijs’.

 

 

Leerkrachten kleuteronderwijs

  • Leer STEAM ‘zien’ in activiteiten van de kinderen in de kleuterklas.
  • Zorg voor een krachtige speel- en leeromgeving voor STEAM in de eigen klaspraktijk via verhalen. 

Geen voorkennis vereist.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘STEAM Stories’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Verdiepend

Via deze opleiding verdiep je je in een specialisatie binnen je vakdomein. Komt tegemoet aan wie als specialist actueel wil blijven of zich nog dieper wil bekwamen.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be