Skip to content

Leesmotivatie en duurzaam leesbeleid

Hoe de leesmotivatie verhogen en streven naar een duurzaam leesbeleid op school

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 6u
  • 24 zitpl.

139 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven voor dit leerlabo gebeurt via Eekhout Academy

Dit leerlabo schetst de ervaringen van het tweejarig project Lezen op School, waarin het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Vives 18 basisscholen ondersteunde in de zoektocht naar meer leesmotivatie en het werken aan een gedragen leesbeleid.

In het eerste leerlabo maak je kennis met succesfactoren voor lezen op school, brengen we door middel van de leesscan het leesbeleid op je school in kaart en ontwikkelen we leesinterventies.

Na deze sessie plan je die leesstimulerende interventies op school, waarop we tijdens het tweede leerlabo terugblikken. In het tweede leerlabo blikken we meteen opnieuw vooruit, voor een aantal nieuwe leesinterventies in het tweede en derde trimester. 

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers samen met een leescoach aan de slag gaan met het leesbeleid op school. De deelnemers toetsen de kennis aan de praktijk, ontwikkelen leesinterventies en testen die interventies uit op school. In de terugkomsessie bespreken we de interventies, delen we ervaringen en blikken we opnieuw vooruit. Doelen en interventies worden vastgezet in een leesbeleidsplan. 

Let op, dit leerlabo volg je als leesteam! Dit leesteam is de drijvende kracht voor meer lezen op school en bestaat uit een directeur, zorgcoördinator of beleidsondersteuner en een of meerdere leraren uit zowel het team kleuter als lager.

Deze navorming wordt gegeven door Justine Pillaert, Lien Vanopstal en Daan Debuysere. Zij zijn allen docenten taal aan de lerarenopleiding van de hogeschool VIVES, en doen tevens onderwijsonderzoek binnen de onderzoekslijn 'Taal' van het expertisecentrum Onderwijsinnovatie.

  • Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Leerkrachten lager onderwijs (1e, 2e en 3e graad)

samen met het leesteam inzetten op het verhogen van leesmotivatie en het opstellen van een leesbeleid op school.

Geen voorkennis vereist

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Leesmotivatie en duurzaam leesbeleid’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be