Skip to content

STEM en anderstalige nieuwkomers

Hoe kan je als leerkracht anderstalige nieuwkomers optimale kansen geven in jouw klas?

 • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
 • credits
 • 3u
 • 25 zitpl.

72 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven voor deze sessie gebeurt via Eekhout Academy.

Wanneer een AN-leerling in de klas toekomt, weten we vaak te weinig van deze leerling. Hoe voelt deze leerling zich? Heeft de leerling al schoolse ervaring? Waar liggen zijn interesses?

In deze sessie worden tools aangereikt om AN-leerlingen beter te leren kennen. Aan de hand van een aantal gesprekstechnieken en videofragmenten verruimen we onze blik op de anderstalige leerling(en) in onze klas. Eerst wordt kort het theoretisch kader geschetst, om dan aan de hand van praktijkvoorbeelden dit toe te passen.

Vervolgens gaan we dieper in hoe we als leerkracht onze didactiek kunnen aanpassen op de noden van deze anderstalige leerlingen. Als voorbeeldcase vertrekken we vanuit de didactiek van onderzoekend leren. Deze biedt immers veel kansen om de betrokkenheid van anderstalige leerlingen te stimuleren door het aanbieden van betekenisvolle contexten, hands-on activiteiten en interactie.

Deze navorming is het resultaat van een onderzoeksproject dat liep op de hogeschool VIVES. De onderzoekers Remko Meys, Joke Lippens, Linde Zutterman en Annelore Blondeel zullen deze sessie begeleiden.

 • Leerkrachten lager onderwijs (2e en 3e graad)
 • Leerkrachten secundair onderwijs (1e graad)
 • Leerkrachten buitengwoon onderwijs
 • Docenten lerarenopleiding
 • Zorgcoördinatoren en OKAN
 • CLB-medewerkers
 • Maak je blik op anderstalige leerlingen breder zodat je hen beter kan leren kennen.
 • Stem de didactiek voldoende af op noden van anderstalige leerlingen. 

Geen specifieke voorkennis vereist. Je vakkennis volstaat.

Waarom kiezen voor een opleiding ‘STEM en anderstalige nieuwkomers’ bij VIVES Continue

Kleine lesgroep

We laten bewust slechts een beperkt aantal cursisten toe. Dit om een goede interactie tussen de docent en de cursisten te garanderen. Het uitwisselen van ervaringen en best practices onderling zorgt voor een grote meerwaarde.

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Hands-on

Deze opleiding is nog meer praktijk gericht. Je oefent de competenties tijdens de sessies. Je gaat dus actief aan de slag.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be