Skip to content

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!

Versterk je interactievaardigheden door inhoudelijke achtergronden te verwerken en oefen via videocoaching.

  • Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
  • credits
  • 6u
  • 24 zitpl.

110 EUR(Vrij van BTW)


Inschrijven voor dit leerlabo gebeurt via Eekhout Academy.

Dit leerlabo focust op leraren kleuteronderwijs en leraren uit de eerste graad lager onderwijs. In een eerste stap maken we kennis met het didactisch model ‘Taalsterk’. Dit model verzamelt tips om tijdens activiteiten, lesmomenten en routinemomenten actief taal te stimuleren met focus op kinderen met verhoogde taalnoden,  eventueel gesignaleerd door de KOALA-toets, en meertalige kinderen. 

Aansluitend verwerken we de inhouden uit het model via een interactief workshopgedeelte met videovoorbeelden en oefeningen om activiteiten taalsterk te maken. 

In een tweede leerlabo gaan we aan de slag met de eigen interactievaardigheden via reflectiemomenten. Voor die reflecties gebruiken we videovoorbeelden die de deelnemers in hun eigen praktijk hebben opgenomen.

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers in een eerste sessie inhouden verwerven via interactieve oefeningen en videovoorbeelden en in een tweede sessie op basis van videocoaching een intervisie over hun interactievaardigheden houden. 

Dit leerlabo wordt begeleid door Daan Debuysere en Justine Pillaert. Zij zijn beide docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding van hogeschool VIVES.

  • Leraren kleuteronderwijs
  • Leraren in de eerste graad lager onderwijs

Versterk je interactievaardigheden door inhoudelijke achtergronden te verwerken en via videocoaching de inhouden in je praktijk te oefenen. 

Geen voorkennis vereist. Je vakkennis en ervaring volstaan.

Deelnemers staan ervoor open om zichzelf te filmen tijdens activiteiten in hun klas en om die videovoorbeelden in gesloten intervisie tijdens het tweede leerlabo te bespreken

Waarom kiezen voor een opleiding ‘Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!’ bij VIVES Continue

Kruisbestuiving

Expertise uit verschillende werkvelden wordt gecombineerd.

Eekhout Academy

Uniek samenwerkingsverband voor opleiding, vorming en training geënt op de behoeften van scholen. Partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en hogeschool VIVES.

Actief uitwisselen van ervaringen

Het uitwisselen van professionele ervaringen komt uitdrukkelijk aan bod tijdens de contacturen van deze opleiding.

Meer keuze?
Bezoek Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en webshops, en langere trajecten als postgraduaten. Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden. Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.

Ontdek Continue.be